Biuletyn Informacyjny FSNT-NOT

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego Biuletynu Informacyjnego – pisma Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych.